Program

Konference CyberCon 2022

Program a medailonky řečníků budou zveřejněny v průběhu srpna

1. den

1. den

Ondřej Šrámek

Threat Hunting Lead

Ondřej Šrámek po absolvování Fakulty informatiky Masarykovy univerzity nastoupil jako odborník na kybernetickou bezpečnost do Národního centra kybernetické bezpečnosti při NBÚ. Následně působil jako vedoucí skupiny, později vedoucí oddělení Analýzy síťového provozu NCKB až do svého odchodu z úřadu. V září 2018 nastoupil jako Security Analyst do společnosti Oracle kde měl na starost vývoj nových detekcí se zaměřením na cloudové prostředí. Od dubna 2021 pracuje v PwC jako Security Analyst, kde se zabývá převážně Incident Response a forenzní analýzou.

Od roku 2014 se pravidelně účastní kybernetických cvičení, zejména Locked Shields. Je členem aktivní zálohy AČR (VeKySIO) a od roku 2018 dělá lektora kurzů bezpečnosti v neziskové organizaci Czechitas.

Miroslav Mareš

Profesor, garant programu bezpečnostní a strategická studia

Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. je garantem oboru Bezpečnostní a strategická studia na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a členem programové rady programu Kyberbezpečnost na Fakultě informatiky téže univerzity. Zaměřuje se na výzkum bezpečnostní politiky, extremismu a hybridních hrozeb ve střední a východní Evropě, včetně hrozeb v kyberprostoru. Je expertem při Evropské síti pro zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN) a při Evropském centru excelence pro boj s hybridními hrozbami (Hybrid CoE). V roce 2016 působil jako externí poradce řídícího výboru Auditu národní bezpečnosti ČR.

Od roku 2014 se pravidelně účastní kybernetických cvičení, zejména Locked Shields. Je členem aktivní zálohy AČR (VeKySIO) a od roku 2018 dělá lektora kurzů bezpečnosti v neziskové organizaci Czechitas.

Vendula Divišová

Odborný asistent

Vendula Divišová působí jako odborná asistentka na Centru bezpečnostních a vojensko-strategických studií na Univerzitě obrany a na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Odborně se věnuje problematice politického extremismu a radikalismu, hodnocení bezpečnostního prostředí, strategické komunikace a hrozeb v informačním prostředí. Je řešitelkou projektu „Resilience ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů vůči hybridním hrozbám“, který se zaměřuje na zvyšování odolnosti ozbrojených složek státu vůči vnějšímu nepřátelskému vlivu jako součásti hybridního působení státních i nestátních aktérů.

Veronika Netolická

Vedoucí oddělení národních strategií a politik

Veronika Netolická pracuje na NÚKIB jako vedoucí oddělení národních strategií a politik, kde se v současnosti specializuje zejména na bezpečnost dodavatelského řetězce a strategický rámec ČR. Veronika získala magisterský titul v oboru Bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě, kde pokračuje v doktorském studiu se zaměřením na podrobnou analýzu kybernetických bezpečnostních hrozeb a jejich rizik. V roce 2018 se zúčastnila dlouhodobého výzkumného pobytu ve Vietnamu na Ho Či Minově technické univerzitě. Kromě toho je absolventkou Programu kybernetické bezpečnosti v Centru George C. Marshalla v Německu. V roce 2021 absolvovala mezinárodní program The Young Leaders Program na National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) v Japonsku, kde získala magisterský titul v oboru veřejné politiky.

Marek Dolejší

Referent bezpečnosti státu (CTI analytik)

Marek Dolejší je absolventem oboru bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě. Od roku 2020 působí na NÚKIB, a to nejprve na strategické analytice (OSINA) a následně během posledního roku na CERT (reaktivní oddělení) jakožto liaison vyčleněný pro budování CTI kapacit. Primárně se věnuje rozvoji úřadového CTI a kybernetickým hrozbám s původem v postsovětském prostoru. Certifikace: GIAC Cyber Threat Intelligence.

Stanislav Bárta

Vedoucí oddělení analýzy síťového provozu

Je absolventem oboru Počítačové sítě a komunikace na FIT VUT v Brně. Pracuje v GovCERT.CZ při NÚKIB, kde zastává pozici vedoucího oddělení analýzy síťového provozu. Specializuje se na problematiku síťové bezpečnosti se zaměřením na práci s honeypoty, analýzu síťových toků a detekci událostí v sítovém provozu.

Pavlína Jedličková

Referent bezpečnosti státu na oddělení cvičení

Pavlína Jedličková zavítala do oblasti kybernetické bezpečnosti již v roce 2015, kdy nastoupila na stáž na NCKB v rámci NBÚ a s Úřadem dále spolupracovala až do roku 2018, kdy nastoupila na NÚKIB jako referentka vzdělávání se zaměřením na základní školy. Od roku 2019 pracuje na oddělení cvičení, kde se věnuje především přípravě, realizaci a evaluaci cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni. Na mezinárodní úrovni se v roli tzv. Local Trainera podílí na přípravě a exekuci aliančního cvičení Cyber Coalition. V rámci své agendy se rovněž věnuje přednáškové činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pavlína je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v oboru Učitelství pro základní školy.

Zbyněk Vallo

Referent bezpečnosti státu na oddělení cvičení

Zbyněk Vallo je novou posilou oddělení cvičení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde se od roku 2022 v roli referenta bezpečnosti státu na Oddělení cvičení podílí na přípravě, exekuci a vyhodnocení národních a mezinárodních cvičení kybernetické bezpečnosti. Vystudoval magisterský obor Evropská studia a mezinárodní vztahy na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Marian Rychtecký

Technický ředitel

Marian Rychtecký se v roce 2019 přidal k týmu NIX.CZ na pozici technického ředitele. Je zodpovědný za provoz, dohled, rozvoj, bezpečnost a výstavbu uzlů NIX.CZ a NIX.SK. Vede technický tým, se kterým testuje nové technologie před jejich produkčním nasazením. Spolupracuje také se zahraničními partnery jako je RIPE NCC či EURO-IX a pomáhá reprezentovat sdružení doma i ve světě. Dříve působil v Mallinckrodt Pharmaceuticals. V této farmaceutické firmě v Dublinu měl na starost evropskou WAN síť, bezpečnostní infrastrukturu a provozoval globální MPLS a SD-WAN síť. Tyto znalosti využívá pro zabezpečení fungování největšího nezávislého propojovacího uzlu v České republice.

Jan Pohl

Practical CISO advisor, CTI

Aktuálně zastává funkci threat hunter ve Státní pokladně Centrum sdílených služeb, s. p. Jeho specializací jsou techniky, procedury a taktiky APT útočníků v kontextu nasazení aktivní obrany. Několik let také strávil jako člen Red teamu v nadnárodní korporaci.

Ondřej Nekovář

CISO, CDO

V současnosti pracuje jako CISO ve Státní pokladně Centrum sdílených služeb, s. p., kde se svým týmem zajišťuje kybernetickou a informační bezpečnost pro národní datové centrum resortu Ministerstva financí, prvek kritické informační infrastruktury. Další jeho rolí je Chief deception officer (CDO), kdy má na starosti strategický rozvoj prvků aktivní kybernetické bezpečnosti. Dále se specializuje na problematiku legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti, cloud computingu a aktivní obrany.

Peter Šuhaj

Oddělení analýzy síťového provozu

Peter Šuhaj je absolventem oboru Počítačové sítě a komunikace na FIT VUT v Brně. V NÚKIB pracuje na oddělení analýzy síťového provozu. Zabývá se bezpečností počítačových sítí v rámci čeho se zaměřuje na analýzu síťových toků a detekci anomálií v síťovém provozu.

2. den

Bohuslav Rudolf

Vedoucí SMA OBIT NÚKIB

RNDr. Bohuslav Rudolf se po absolvování matematické fyziky na MFF UK zabýval nelineárními a stochastickými modely v kvantové mechanice na FSI ČVUT, poté pracoval na VTÚE, NBÚ a NÚKIB jako kryptolog (návrhy a analýzy kryptografických algoritmů, dílčí analýzy bezpečnosti kryptografických prostředků). Většina výsledků jeho práce je utajovaná nebo neveřejná. Příležitostně publikoval na konferencích CAST, FSE, Indocrypt, FFF AFCEA a Santa‘s Crypto (MKB). Přednáší na MFF UK. Nejdříve: „Kryptoanalytické útoky“, později „Aplikovanou kryptografii 1“ a v současnosti semináře: „Modelování bezpečnosti v kryptologii“.

Roman Cinkais

CEO

Roman je zakladatel a CEO společnosti 3Key Company, která poskytuje služby a produkty spojené s bezpečnosti v informačních technologiích. Dlouhodobě se věnuje infrastruktuře veřejného klíče a vývoji důvěryhodných služeb jako například řízení certifikátů, digitální podpis, a řízení kryptografických klíčů.

Jako jeden z předních odborníku se v současnosti věnuje implementaci a automatizaci důvěryhodných služeb v souladu s nařízením eIDAS a dalšími standardy jako například GDPR, ISO, nebo PCI.

Roman vystudoval matematické metody informační bezpečnosti na Karlově Univerzitě. Je členem mezinárodní neziskové organizace PKI Consortium, kde vede vývoj PKI maturity modelu a je držitelem několika bezpečnostních certifikací.

Jan Linhart

Chief Solution Architect

Jan Linhart působící na pozici Chief Solution Architect ve společnosti Thein Security se věnuje kybernetické bezpečnosti již více než 15 let. V průběhu tohoto času získal řadu mezinárodně uznávaných certifikací (CCIE, CEH apod.) a podílel se na návrhu a nasazení množství bezpečnostních systémů napříč spektrem organizací. V současné chvíli je uznávaným specialistou na technologii Palo Alto Networks a zároveň jejím jediným autorizovaným školitelem v ČR. 

Adam Kučínský

Ředitel odboru regulace

Zabývá se zejména řízením bezpečností informací, krizovým řízením a problematikou ochrany klíčových informačních a komunikačních systémů státu.

Jako ředitel odboru regulace na Národním úřadě pro kybernetickou a informační bezpečnost vede tým specialistů, jejichž hlavní činností je implementace a dohled nad zákonem o kybernetické bezpečnosti, nastavení regulatorních požadavků a příprava legislativy a bezpečnostních standardů v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Vedle toho již několik let spolupracuje jako externí lektor s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi a o problematice kybernetické bezpečnosti přednáším také na odborných konferencích.

Karel Šimeček

Manažer kybernetické bezpečnosti

Pracuje na VŠE, Centrum informatiky, v roli Manažera Kybernetické bezpečnosti. Na VŠE zastává taktéž roli vedoucího oddělení Datové analytiky a Reportingu.

Dříve pracoval jako projektový manažer a ředitel Security Operation Centra SOC365 ve společnosti Visitech, a.s.

V období prosinec 2018 až srpen 2020 byl členem Rady pro kybernetickou bezpečnost statutárního města Brna.

Popularizuje bezpečnost a ochranu informací, především v tématech služeb operačních center, dohledových systémů s aplikací datové analytiky pro funkční automatizaci Incident Response. Nyní se věnuje Data Governance a Knowledge managementu ve spojení s Datovou analytikou, Vizualizací dat, Reportingem a Cyber Security.

Jako jeden z předních odborníku se v současnosti věnuje implementaci a automatizaci důvěryhodných služeb v souladu s nařízením eIDAS a dalšími standardy jako například GDPR, ISO, nebo PCI.

Roman vystudoval matematické metody informační bezpečnosti na Karlově Univerzitě. Je členem mezinárodní neziskové organizace PKI Consortium, kde vede vývoj PKI maturity modelu a je držitelem několika bezpečnostních certifikací.

Martin Haller

Etický hacker

Studuji techniky a taktiky kyberzločinců, abychom dokázali lépe ochránit naše zákazníky.

Často se na nás obrací firmy napadené ransomware, kterým díky těmto znalostem, dlouholeté praxi se správou sítí a sehranému týmu dokážeme pomoci k rychlejšímu obnovení z incidentu.

Postřehy z praxe, se pak k prospěchu všech, snažím sdílet na blogu https://martinhaller.cz a konferencích o kybernetické bezpečnosti.

Certifikace: OSCP, ECSA, CHFI, MCSE, CCNP

Aktuality sledujte na naší Facebook stránce