Registrace

Na 1. den se registrujte níže.

Prodej vstupenek pro druhý a třetí den.

Můžete se těšit na širokou škálu workshopů a možností vyzkoušet si praktické řešení problémů a výzev, které přináší kybernetická bezpečnost.

Datum: úterý 13. září 2022

Místo: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (Joštova 218)

 

Pro účast na jednotlivých workshopech je nutné se předem registrovat – formulář viz. níže

(není třeba si zakoupit vstupenku, stačí registrace)

 

Jednotlivé workshopy budeme průběžně zveřejňovat a představovat.

Co účastníkům tento den přinese?

Širokou škálu workshopů a možností vyzkoušet si praktické řešení problémů a výzev, které přináší kybernetická bezpečnost.

Demonstrace toho, jak široký pojem „kybernetická bezpečnost“ je a co všechno může v praxi zahrnovat.

Workshopy budou různorodé a na své si přijdou jak technicky zdatní experti, tak zájemci o strategická či další netechnicky zaměřená cvičení a témata.

Očekávat můžete nejaktuálnější novinky z oblasti regulace a odborné přednášky rozebírající problematiku kybernetické bezpečnosti prakticky.

Datum: středa 14. září 2022

Místo: kino Scala na Moravském nám. 127, 602 00 Brno-střed

Pro účast na konferenci je potřeba si zakoupit vstupenku 

Řečníky a obsah jednotlivých přednášek budeme postupně představovat.

Co účastníkům tento den přinese?

Odborné veřejnosti budou předány novinky v kybernetické bezpečnosti, a to především v oblasti legislativy a regulace.

Návštěvníci se dozvědí více o tom, co NÚKIB jakožto ústřední správní orgán pro kybernetickou bezpečnost dělá.

Budete svědky, a můžete se také stát účastníky, odborné diskuse na různorodá témata kybernetické bezpečnosti.

Povinným osobám dle zákona o kybernetické bezpečnosti bude sdíleno, jak implementovat předpisy do praxe.

Každý z účastníků obdrží několik dárkových předmětů. V rámci konference proběhnou také 2x denně tzv. coffee breaky a účastníci se tak mají možnost občerstvit.

Čeká vás strategický pohled na různorodé výzvy v kybernetické bezpečnosti, a to ať už z právní oblasti, strategicko-bezpečnostní roviny či výzvy technického rázu.

Datum: čtvrtek 15. září 2022

Místo: kino Scala na Moravském nám. 127, 602 00 Brno-střed

Pro účast na konferenci je potřeba si zakoupit vstupenku 

Řečníky a obsah jednotlivých přednášek budeme postupně představovat.

Co účastníkům tento den přinese?

Účastníci si zvýší povědomí o kybernetické bezpečnosti.

Budou představena a diskutována aktuální témata rezonující v kybernetické bezpečnosti (potažmo obraně, kriminalitě) na národní úrovni.

Přednášet budou jak zástupci NÚKIB, tak zástupci ostatních orgánů státní správy, ale i soukromého sektoru a akademie.

Návštěvníkům bude představeno široké pole témat a problematik, se kterými souvisí a na které dopadá kybernetická bezpečnost (např. národní bezpečnost, hybridní působení apod.).

S NÁMI ZAŽIJETE

dynamické dny plné informací, zkušeností a spolupráce

13. – 15. září 2022

Workshopy jsou již plně obsazeny a registrace již není možná.

Více informací k workshopům

KAPACITA JE ZAPLNĚNA, REGISTRACE JIŽ NENÍ MOŽNÁ

Ing. Stanislav Bárta – Vedoucí oddělení analýzy síťového provozu

Ing. Peter Šuhaj – Oddělení analýzy síťového provozu

Workshop zaměřený na průřezové seznámení s hlavními a dle řečníků nejužitečnějšími funkcionalitami nástroje Wireshark. Účastníci se v průběhu workshopu seznámí s možnostmi přizpůsobení tohoto nástroje potřebám různých typů síťové analýzy, ať už se jedná o dohledání konkrétní komunikace, tvorbu statistik a grafů či extrakci souborů.

Obsahově se jedná o opakování workshopu ze CyberCon 2021, a proto je účast vhodná pro účastníky, kteří neměli možnost se účastnit v minulém roce.

Marian Rychtecký – technický ředitel

Cílem workshopu je seznámit účastníky workshopu s problematikou zabezpečení „prvního skoku“ pro protokol IPv6. Změna výchozího nastavení přepínačů je nutná pro zabezpečení lokální sítě i v případě použití protokolu IPv4. Součástí workshopu bude vysvětlení některých specifických vlastností protokolu IPv6.

KAPACITA JE ZAPLNĚNA, REGISTRACE JIŽ NENÍ MOŽNÁ

Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D – Katedra politologie

Mgr. Vendula Divišová, Ph.D – odborný asistent FSS MUNI

Problematika resilience ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů vůči hybridním hrozbám v kontextu bezpečnostního vývoje v kyberprostoru.

 Mgr. Marek Dolejší – CTI analytik

Workshop nejprve představí samotný koncept Cyber Threat Intelligence (CTI), tedy o co se jedná, proč je vhodné jej rozvíjet v rámci organizace nebo základní kategorie a analytické rámce. Právě rámcům (primárně Lockheed Martin Kill Chain, Diamond Model a MITRE ATT&CK) je věnována hlavní pozornost, neboť se od nich odvíjí praktická část workshopu. Během té do nich účastníci zasadí fiktivní incident, od čehož se následně odvíjí možná protiopatření. Cílem workshopu je, aby účastníci pochopili význam CTI, který přesahuje prostá technická data a obohacuje je o kontext využitelný pro množství stakeholderů.

Mgr. Veronika Netolická, MPP – Vedoucí oddělení národních strategií a politik

Workshop účastníky seznámí se základní terminologií z oblasti kybernetické bezpečnosti (kyberprostor, kyberprostor jako operační doména, relevance pro státní aktéry, kybernetická bezpečnost x obrana, kybernetické hrozby x rizika).

KAPACITA JE ZAPLNĚNA, REGISTRACE JIŽ NENÍ MOŽNÁ

Mgr. Roman Koníček – Oddělení analytické, CERT

Anotace: Workshop se zabývá uvedením do oblasti forenzní analýzy koncových strojů. Workshop je rozčleněn do témat, které odpovídají fázím forenzní analýzy. Jednotlivé oblasti se skládají z teoretického úvodu, praktické části, ve které si účastník vyzkouší vyšetřování kybernetického incidentu a nastínění přístupu analytického oddělení NÚKIB. 

KAPACITA JE ZAPLNĚNA, REGISTRACE JIŽ NENÍ MOŽNÁ

Mgr. Ondřej Šrámek – Threat Hunting Lead

V rámci workshopu si ukážeme možnosti, které analytikovi nabízí EDR. Jak vám může pomoct na denní bázi při dohledávání detailů k alertům nebo provozním událostem, tak i v případě vyšetřování rozsáhlých incidentů jako je například ransomware útok.

KAPACITA JE ZAPLNĚNA, REGISTRACE JIŽ NENÍ MOŽNÁ

Mgr. Pavlína Jedličková – Oddělení cvičení

Mgr. Zbyněk Vallo – Oddělení cvičení

Chcete se vžít do role fiktivní společnosti, která právě čelí závažným kybernetickým útokům? Chcete si vyzkoušet rozhodování v krizové situaci při nedostatku času a informací?

Přihlaste se na ukázku cvičení, kterou pro Vás připravil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Můžete se jí zúčastnit bez ohledu na Vaše technické znalosti či odborné zaměření. Jediné, co k účasti na workshopu budete potřebovat, je notebook nebo tablet.

KAPACITA JE ZAPLNĚNA, REGISTRACE JIŽ NENÍ MOŽNÁ

Mgr. Ing. Ondřej NekovářCISO, CDO

Jan Pohl Practical CISO advisor, CTI

Úvodní část workshopu nabízí základní pochopení pojmů nutných k realizaci efektivní a efektní simulace a emulace útočníka. Dále bude přiblížena role emulace akcí útočníka v metodologii vytváření detekčních pravidel a proběhne představení jednotlivých nástrojů pro adversary emulation.

Praktická část workshopu je zaměřená na validaci detekce za pomoci poloautomatizovaných nebo automatizovaných nástrojů pro emulaci útočníka. Základní ovládnutí nástrojů pro adversary emulation. Příprava emulačního plánu, jeho spuštění, nástroje pro rapid emulation, vyhodnocení a reporting.