CyberCon Brno

22.-24. 9. 2021

PROBĚHL již sedmý ročník
konference o kybernetické bezpečnosti

přispívá k osvětě a stává se platformou pro propojení státního, akademického a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Mezinárodní den

Cílem je otevřít aktuální globální témata kybernetické bezpečnosti diskutovaná v mezinárodních organizacích a přiblížit práci a aktivity NÚKIB v mezinárodním kontextu a v zahraničí.

Expertní řečníci z ČR i ze světa. Mezinárodní den bude probíhat v anglickém jazyce.

Odborná konference

Představení aktuálních témat rezonujících v kybernetické bezpečnosti na národní úrovni & diskuse nad nimi.

Zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti. Propojení státního a soukromého sektoru.

Seminář k zákonu o kybernetické bezpečnosti

Předat veřejnosti novinky v kybernetické bezpečnosti (legislativa, regulace) a náhled na budoucí plány.

Cílem je zvyšování povědomí o tom, co NÚKIB dělá, veřejná debata a přiblížení povinným osobám toho, jak implementovat předpisy do praxe.

S NÁMI ZAŽIJETE

dynamické dny plné informací, zkušeností a spolupráce

22.-24. 9. 2021
CyberCon 2021

Pro koho je konference určena?

Konference je koncipovaná jako fórum pro sdílení informací, poznatků a zkušeností specialistů z oblasti kyberbezpečnosti v ČR a ve světě.