přispívá k osvětě a stává se platformou pro propojení státního, akademického a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Konferenci CyberCon Brno organizuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. V roce 2022 proběhl již osmý ročník konference, kdy kromě tradičního dnu pro povinné osoby a policy dnu přibyl i den workshopový. Cílem konference CyberCon je kromě osvěty i propojení státního, akademického a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti.

CyberCon 2023

Pro koho je konference určena?

Konference je koncipovaná jako fórum pro sdílení informací, poznatků a zkušeností specialistů z oblasti kyberbezpečnosti v ČR a ve světě.