Společně silnější

Konference CYBER_CON slouží jako most mezi státním, akademickým a soukromým sektorem, spojující jejich síly v boji za bezpečnější digitální svět.

Naše mise

sdílet

inspirovat

propojovat

edukovat

Inovujeme bezpečnost

Učastníci budou mít
možnost vyzkoušet si
praktická řešení různých
problémů a výzev, které
kyber_bezpečnost přináší
prostřednictvím
inovativních workshopů.

Představujeme bezpečnost

Prozkoumáme aktuální
trendy v regulaci
a praktickém zabezpečení
kyber_bezpečnosti očima
významných osobností ze
veřejného i soukromého
sektoru.

Diskutujeme bezpečnost

Poodhalíme tajemství
současných výzev
v kyber_bezpečnosti
pro Českou republiku,
a to z pohledu právníků,
technologů
a společenských vědců_

Vstup do světa kybernetické bezpečnosti

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, hlavní strážce informačních systémů a kryptografické ochrany, představuje 10. ročník prestižní konference CYBER_CON.

Pro koho je konference určena?

Konference je koncipovaná jako fórum pro sdílení informací, poznatků a zkušeností specialistů z oblasti kyberbezpečnosti v ČR a ve světě.

Studenti a akademici

Široká veřejnost

Odborníci

Povinné osoby dle zákona o KB

V oblasti kybernetické bezpečnosti hraje klíčovou roli mnohem více než pouze IT.

Připoj se

Let's Connect