O konferenci

Konferenci CyberCon Brno 2021 organizuje 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Dále má na starosti problematiku veřejně regulované služby v rámci družicového systému Galileo.

Mezinárodní den

Cílem je otevřít aktuální globální témata kybernetické bezpečnosti diskutovaná v mezinárodních organizacích a přiblížit práci a aktivity NÚKIB v mezinárodním kontextu a v zahraničí.

Expertní řečníci z ČR i ze světa. Mezinárodní den bude probíhat v anglickém jazyce.

Odborná konference

Představení aktuálních témat rezonujících v kybernetické bezpečnosti na národní úrovni & diskuse nad nimi.

Zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti. Propojení státního a soukromého sektoru.

Seminář k zákonu o kybernetické bezpečnosti

Předat veřejnosti novinky v kybernetické bezpečnosti (legislativa, regulace) a náhled na budoucí plány.

Cílem je zvyšování povědomí o tom, co NÚKIB dělá, veřejná debata a přiblížení povinným osobám toho, jak implementovat předpisy do praxe.

S NÁMI ZAŽIJETE

3 dynamické dny plné informací, zkušeností a spolupráce

22.-24. 9. 2021

Cíle konference​

 • Vytvořit a udržovat platformu pro propojení státního, akademického a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Zvyšování povědomí o činnosti NÚKIB i partnerských institucí státní správy působících v oblasti kybernetické bezpečnosti v České republice.
 • Vzdělávání zaměřené nejen na povinné osoby podle zákona o kybernetické bezpečnosti, ale i širokou veřejnost.
 • Networking plynoucí ze zajímavé debaty mezi řečníky a diváky během jejich prezentací i z neformální diskuse mezi účastníky konference. 

Místo konání konference

Konference CyberCon se uskuteční tradičně na adrese:

Kino Scala

Moravské náměstí 127/3
602 00 Brno

 

Máte otázku?

FAQ's

Pokud nenaleznete odpověď, kontaktujte nás přes formulář uvedený v záložce ,,kontakt,,

 • V Brně sídlí Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, který konferenci organizuje. Brno je navíc také významným univerzitním městem. Masarykova univerzita v Brně a Vysoké učení technické prostřednictvím studijních oborů v oblasti informatiky, kybernetické bezpečnosti, mezinárodních vztahů či právní vědy produkuje odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti. V Brně probíhají také velice kvalitní výzkumné aktivity a Brno je také sídlem úspěšných technologických firem i firem zaměřujících se na kybernetickou bezpečnost.
 • Rozhodnutí v letošním roce zpoplatnit konferenci padlo na základě zkušeností z minulých let, kdy o vstupenky na konferenci byl obrovský zájem a byly zarezervovány velice rychle. Mnoho dalších zájemců o účast na konferenci tedy nemělo možnost se konference zúčastnit. Zároveň ovšem samotná účast na konferenci byla značně nižší, než by se na základě zarezervovaného počtu vstupenek dalo předpokládat. NÚKIB se tedy rozhodl vstupenky zpoplatnit především z důvodu zvýšení motivace účasti na konferenci při pořízení vstupenky.
 • Kromě možnosti poslechnout si zajímavé řečníky z řad odborníků na různorodá témata v oblasti kybernetické bezpečnosti a diskutovat s nimi také každý z účastníků obdrží několik dárkových předmětů. V rámci konference proběhnou také 2x denně tzv. coffee breaky (pokud to aktuální pandemická situace dovolí) a účastníci se tak mají možnost občerstvit.
 • Konference se může zúčastnit úplně každý. Konference je zaměřena zejména pro studenty, akademiky, odborníky, širokou veřejnost, povinné osoby dle zákona o kybernetické bezpečnosti.
 • Víte-li o zajímavém tématu z oblasti kybernetické společnosti, máte-li pocit, že máte odbornému obecenstvu co předat v roli řečníka, napište nám na cybercon@nukib.cz. Aktivní zapojení publika prostřednictvím Q&A bude také tradičně zdrojem zajímavých diskusí.
 • Za předpokladu, že to aktuální pandemická situace dovolí, plánujeme konferenci uskutečnit  v kině Scala v Brně. Pokud tato varianta nebude možná, konference se přesune do online prostředí. O vývoji Vás budeme informovat.
 • První den konference – mezinárodní den – bude probíhat v anglickém jazyce. Druhý a třetí den konference bude probíhat tradičně kompletně v češtině.