2022

Zde můžete nahlédnout, jak probíhala konference v roce 2022. Najdete zde i její hosty a videozáznamy.

Ve dnech 13. až 15. září 2022 proběhl v Brně 8. ročník konference o kybernetické bezpečnosti CyberCon Brno.  Třídenní událost byla rozdělena na Den workshopů, Den určený pro povinné osoby a Policy den.

Program Cybercon 2022

Den workshopů

Účastníci si mohli vybrat ze široké škály workshopů a měli možnost si vyzkoušet praktické řešení problémů a výzev, které přináší kybernetická bezpečnost.

Den určený pro povinné osoby

V průběhu druhého dne konference byly představeny novinky z oblasti regulace a proběhly přednášky rozebírající problematiku kybernetické bezpečnosti v praxi.

Policy den

Policy den přinesl strategický pohled na různorodé výzvy v kybernetické bezpečnosti, a to ať už z právní oblasti, strategicko-bezpečnostní roviny či výzvy technického rázu.

Program

Videozáznamy a prezentace

2. den

2. den - Úvodní slovo ředitele NÚKIB Lukáše Kintra

Lukáš Kintr

Novinky v oblasti regulace kybernetické bezpečnosti

Adam Kučínský

Knowledge management v Cyber Security

Karel Šimeček

Směrnice NIS2 a hlavní plány její transpozice v ČR
Představení Průvodce řízení aktiv a rizik podle VKB
Analýza rizik předmětu veřejné zakázky
Teorie vs. praxe, aneb naše postřehy z auditů
Výsledky auditů kybernetické bezpečnosti a stav KB v SR
Od Kill Chainu k MITRE ATT&CK
Opravdu víte, co se děje na vašich počítačích?
Problematika logování a práce se SIEM
Nevyhnutelná automatizace a řízení certifikátů a důvěryhodných služeb
Pohled a přístup NÚKIB ke kvantové distribuci klíčů

3. den

3. den - Zahájení
Kyberkriminalita a kyberbezpečnost – spojené nádoby
Kulatý stůl: Politický pohled na současné výzvy v kybernetické bezpečnosti
Internet governance na mezinárodní scéně
Bug bounty ve veřejném sektoru
Kulatý stůl: Problematika bezpečnosti dodavatelského řetězce v ČR

Medailonky

1. den

Ondřej Šrámek

Threat Hunting Lead

Ondřej Šrámek po absolvování Fakulty informatiky Masarykovy univerzity nastoupil jako odborník na kybernetickou bezpečnost do Národního centra kybernetické bezpečnosti při NBÚ. Následně působil jako vedoucí skupiny, později vedoucí oddělení Analýzy síťového provozu NCKB až do svého odchodu z úřadu. V září 2018 nastoupil jako Security Analyst do společnosti Oracle, kde měl na starost vývoj nových detekcí se zaměřením na cloudové prostředí. Od dubna 2021 pracuje v PwC jako Security Analyst (Threat Hunting Lead), kde se zabývá převážně Incident Response a forenzní analýzou.

Od roku 2014 se pravidelně účastní kybernetických cvičení, zejména Locked Shields. Je členem aktivní zálohy AČR (VeKySIO) a od roku 2018 dělá lektora kurzů bezpečnosti v neziskové organizaci Czechitas.

 

 

Miroslav Mareš

Profesor, garant programu bezpečnostní a strategická studia

Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.  pracuje jako profesor na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Na tamní Katedře politologie zastává pozici garanta programu Bezpečnostních a strategických studií.
Je členem programové rady programu Kyberbezpečnost na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.
 Zaměřuje se na výzkum bezpečnostní politiky, extremismu a hybridních hrozeb ve střední a východní Evropě, včetně hrozeb v kyberprostoru.
Je expertem při Evropské síti pro zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN) a při Evropském centru excelence pro boj s hybridními hrozbami (Hybrid CoE).
V roce 2016 působil jako externí poradce řídícího výboru Auditu národní bezpečnosti ČR.

Vendula Divišová

Odborný asistent​

Vendula Divišová působí jako odborná asistentka na Centru bezpečnostních a vojensko-strategických studií na Univerzitě obrany a na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Odborně se věnuje problematice politického extremismu a radikalismu, hodnocení bezpečnostního prostředí, strategické komunikace a hrozeb v informačním prostředí. Je řešitelkou projektu „Resilience ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů vůči hybridním hrozbám“, který se zaměřuje na zvyšování odolnosti ozbrojených složek státu vůči vnějšímu nepřátelskému vlivu jako součásti hybridního působení státních i nestátních aktérů.

Během tzv. workshopového dne bude na konferenci CyberCon 2022 (13.9.) přednášet o problematice resilience ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů vůči hybridním hrozbám v kontextu bezpečnostního vývoje v kyberprostoru.

Na konferenci CyberConu 2022 bude během tzv. workshopového dne (13.9.) vést workshop na téma Úvod do kybernetické bezpečnosti.

Veronika Netolická

Vedoucí oddělení národních strategií a politik

Veronika Netolická pracuje na NÚKIB jako vedoucí oddělení národních strategií a politik, kde se v současnosti specializuje zejména na bezpečnost dodavatelského řetězce a strategický rámec ČR. Veronika získala magisterský titul v oboru Bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě, kde pokračuje v doktorském studiu se zaměřením na podrobnou analýzu kybernetických bezpečnostních hrozeb a jejich rizik. V roce 2018 se zúčastnila dlouhodobého výzkumného pobytu ve Vietnamu na Ho Či Minově technické univerzitě. Kromě toho je absolventkou Programu kybernetické bezpečnosti v Centru George C. Marshalla v Německu. V roce 2021 absolvovala mezinárodní program The Young Leaders Program na National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) v Japonsku, kde získala magisterský titul v oboru veřejné politiky.

 

Marek Dolejší

Referent bezpečnosti státu (CTI analytik)

Marek Dolejší je absolventem oboru bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě. Od roku 2020 působí na NÚKIB, a to nejprve na strategické analytice (OSINA) a následně během posledního roku na CERT (reaktivní oddělení) jakožto liaison vyčleněný pro budování CTI kapacit. Primárně se věnuje rozvoji úřadového CTI a kybernetickým hrozbám s původem v postsovětském prostoru. Certifikace: GIAC Cyber Threat Intelligence.

Stanislav Bárta

Vedoucí oddělení analýzy síťového provozu

Je absolventem oboru Počítačové sítě a komunikace na FIT VUT v Brně. Pracuje v GovCERT.CZ při NÚKIB, kde zastává pozici vedoucího oddělení analýzy síťového provozu. Specializuje se na problematiku síťové bezpečnosti se zaměřením na práci s honeypoty, analýzu síťových toků a detekci událostí v sítovém provozu.

Pavlína Jedličková

Referent bezpečnosti státu na oddělení cvičení

Pavlína Jedličková zavítala do oblasti kybernetické bezpečnosti již v roce 2015, kdy nastoupila na stáž na NCKB v rámci NBÚ a s Úřadem dále spolupracovala až do roku 2018, kdy nastoupila na NÚKIB jako referentka vzdělávání se zaměřením na základní školy. Od roku 2019 pracuje na oddělení cvičení, kde se věnuje především přípravě, realizaci a evaluaci cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni. Na mezinárodní úrovni se v roli tzv. Local Trainera podílí na přípravě a exekuci aliančního cvičení Cyber Coalition. V rámci své agendy se rovněž věnuje přednáškové činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pavlína je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v oboru Učitelství pro základní školy.

Zbyněk Vallo

Referent bezpečnosti státu na oddělení cvičení

Zbyněk Vallo je novou posilou oddělení cvičení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde se od roku 2022 v roli referenta bezpečnosti státu na Oddělení cvičení podílí na přípravě, exekuci a vyhodnocení národních a mezinárodních cvičení kybernetické bezpečnosti. Vystudoval magisterský obor Evropská studia a mezinárodní vztahy na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Marian Rychtecký

Technický ředitel

Marian Rychtecký se v roce 2019 přidal k týmu NIX.CZ na pozici technického ředitele. Je zodpovědný za provoz, dohled, rozvoj, bezpečnost a výstavbu uzlů NIX.CZ a NIX.SK. Vede technický tým, se kterým testuje nové technologie před jejich produkčním nasazením. Spolupracuje také se zahraničními partnery jako je RIPE NCC či EURO-IX a pomáhá reprezentovat sdružení doma i ve světě. Dříve působil v Mallinckrodt Pharmaceuticals. V této farmaceutické firmě v Dublinu měl na starost evropskou WAN síť, bezpečnostní infrastrukturu a provozoval globální MPLS a SD-WAN síť. Tyto znalosti využívá pro zabezpečení fungování největšího nezávislého propojovacího uzlu v České republice.

Jan Pohl

Practical CISO advisor, CTI

Aktuálně zastává funkci threat hunter ve Státní pokladně Centrum sdílených služeb, s. p. Jeho specializací jsou techniky, procedury a taktiky APT útočníků v kontextu nasazení aktivní obrany. Několik let také strávil jako člen Red teamu v nadnárodní korporaci.

Ondřej Nekovář

CISO, CDO

V současnosti pracuje jako CISO ve Státní pokladně Centrum sdílených služeb, s. p., kde se svým týmem zajišťuje kybernetickou a informační bezpečnost pro národní datové centrum resortu Ministerstva financí, prvek kritické informační infrastruktury. Další jeho rolí je Chief deception officer (CDO), kdy má na starosti strategický rozvoj prvků aktivní kybernetické bezpečnosti. Dále se specializuje na problematiku legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti, cloud computingu a aktivní obrany.

Peter Šuhaj

Oddělení analýzy síťového provozu

Peter Šuhaj je absolventem oboru Počítačové sítě a komunikace na FIT VUT v Brně. V NÚKIB pracuje na oddělení analýzy síťového provozu. Zabývá se bezpečností počítačových sítí v rámci čeho se zaměřuje na analýzu síťových toků a detekci anomálií v síťovém provozu.

Roman Koníček

Referent bezpečnosti státu

Pracuje na analytickém oddělení NÚKIB. Zabývá se forenzní analýzou koncových stanic a serverů, forenzní analýzou cloudových platforem či analýzou škodlivého kódu. Podílí se na budování forenzní laboratoře. Certifikovaný incident handler a forenzní analytik.

2. den

Bohuslav Rudolf

Vedoucí SMA OBIT NÚKIB

RNDr. Bohuslav Rudolf se po absolvování matematické fyziky na MFF UK zabýval nelineárními a stochastickými modely v kvantové mechanice na FSI ČVUT, poté pracoval na VTÚE, NBÚ a NÚKIB jako kryptolog (návrhy a analýzy kryptografických algoritmů, dílčí analýzy bezpečnosti kryptografických prostředků). Většina výsledků jeho práce je utajovaná nebo neveřejná. Příležitostně publikoval na konferencích CAST, FSE, Indocrypt, FFF AFCEA a Santa‘s Crypto (MKB). Přednáší na MFF UK. Nejdříve: „Kryptoanalytické útoky“, později „Aplikovanou kryptografii 1“ a v současnosti semináře: „Modelování bezpečnosti v kryptologii“.

Roman Cinkais

CEO

Roman je zakladatel a CEO společnosti 3Key Company, která poskytuje služby a produkty spojené s bezpečnosti v informačních technologiích. Dlouhodobě se věnuje infrastruktuře veřejného klíče a vývoji důvěryhodných služeb jako například řízení certifikátů, digitální podpis, a řízení kryptografických klíčů.

Jako jeden z předních odborníku se v současnosti věnuje implementaci a automatizaci důvěryhodných služeb v souladu s nařízením eIDAS a dalšími standardy jako například GDPR, ISO, nebo PCI.

Roman vystudoval matematické metody informační bezpečnosti na Karlově Univerzitě. Je členem mezinárodní neziskové organizace PKI Consortium, kde vede vývoj PKI maturity modelu a je držitelem několika bezpečnostních certifikací.

Jan Linhart

Chief Solution Architect

Jan Linhart působící na pozici Chief Solution Architect ve společnosti Thein Security se věnuje kybernetické bezpečnosti již více než 15 let. V průběhu tohoto času získal řadu mezinárodně uznávaných certifikací (CCIE, CEH apod.) a podílel se na návrhu a nasazení množství bezpečnostních systémů napříč spektrem organizací. V současné chvíli je uznávaným specialistou na technologii Palo Alto Networks a zároveň jejím jediným autorizovaným školitelem v ČR. 

Adam Kučínský

Ředitel odboru regulace

Zabývá se zejména řízením bezpečností informací, krizovým řízením a problematikou ochrany klíčových informačních a komunikačních systémů státu.

Jako ředitel odboru regulace na Národním úřadě pro kybernetickou a informační bezpečnost vede tým specialistů, jejichž hlavní činností je implementace a dohled nad zákonem o kybernetické bezpečnosti, nastavení regulatorních požadavků a příprava legislativy a bezpečnostních standardů v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Vedle toho již několik let spolupracuje jako externí lektor s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi a o problematice kybernetické bezpečnosti přednáším také na odborných konferencích.

Karel Šimeček

Manažer kybernetické bezpečnosti

Pracuje na VŠE, Centrum informatiky, v roli Manažera Kybernetické bezpečnosti. Na VŠE zastává taktéž roli vedoucího oddělení Datové analytiky a Reportingu.

Dříve pracoval jako projektový manažer a ředitel Security Operation Centra SOC365 ve společnosti Visitech, a.s.

V období prosinec 2018 až srpen 2020 byl členem Rady pro kybernetickou bezpečnost statutárního města Brna.

Popularizuje bezpečnost a ochranu informací, především v tématech služeb operačních center, dohledových systémů s aplikací datové analytiky pro funkční automatizaci Incident Response. Nyní se věnuje Data Governance a Knowledge managementu ve spojení s Datovou analytikou, Vizualizací dat, Reportingem a Cyber Security.

Martin Haller

Etický hacker

Studuji techniky a taktiky kyberzločinců, abychom dokázali lépe ochránit naše zákazníky.

Často se na nás obrací firmy napadené ransomware, kterým díky těmto znalostem, dlouholeté praxi se správou sítí a sehranému týmu dokážeme pomoci k rychlejšímu obnovení z incidentu.

Postřehy z praxe, se pak k prospěchu všech, snažím sdílet na blogu https://martinhaller.cz a konferencích o kybernetické bezpečnosti.

Certifikace: OSCP, ECSA, CHFI, MCSE, CCNP

Ing. Jan Hraňo

Zástupce manažera kybernetické bezpečnosti resortu MV

Zástupce manažera kybernetické bezpečnosti resortu Ministerstva vnitra, specialista na ISMS a analýzy rizik. V současnosti pracuje již více než 5 let na Ministerstvu vnitra, v samostatném oddělení kybernetické bezpečnosti, kam nastoupil po studiích bezpečnostních technologií, systému a managementu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Lukáš Kintr

Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

Ing. Lukáš Kintr je ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), kde pracuje už od vzniku úřadu.

Vystudoval obor Informační management na VUT. Má za sebou také řadu kurzů a certifikací v oblasti managementu kybernetické a informační bezpečnosti. V roce 2012 získal první místo v soutěži European BEST engineering competition.

Marcel Šisler

Cyber security analyst

Marcel Šisler absolvoval Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, obor Informační management. Při studiu se taktéž zúčastnil studijního pobytu v Jižní Koreji, kde se věnoval digitální forenzní analýze a kybernetické bezpečnosti. Vzhledem k velkému zájmu o tuto problematiku, rozhodl se následně nastoupit do PwC jako analytik kybernetické bezpečnosti. V současné době pracuje jako L2 analytik bezpečnostního operačního centra, dále se podílí na přípravě a implementaci bezpečnostních školení.

Martin Švéda

Vedoucí oddělení regulace soukromého sektoru

Martin Švéda nastoupil v roce 2017 po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity na Národní bezpečnostní úřad, do jeho tehdejšího Národního centra kybernetické bezpečnosti. Byl tak součástí vzniku Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde působí jako právník zaměřující se na národní regulaci kybernetické bezpečnosti a od roku 2021 vede oddělení regulace soukromého sektoru. Zaměřuje se především na problematiku výkladu zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů, a podílí se na návrzích jejich změn – aktuálně také koordinuje přípravné práce na novelizaci zákona o kybernetické bezpečnosti v souvislosti s přijetím směrnice NIS2.

Ing. Hana Kroupová

Vedoucí oddělení kontroly 1

Hana Kroupová vystudovala manažerskou informatiku a informační management na VUT v Brně a aktuálně na Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost zastává pozici vedoucí oddělení kontroly 1. Zaměřuje se především na problematiku implementace zákona o kybernetické bezpečnosti a kontrolu plnění povinností, které z něj vyplývají.

Pavel Mazánek

Technický specialista informační bezpečnosti, Odbor Kontroly NÚKIB (referent bezpečnosti státu)

Je absolventem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT a Právnické fakulty MUNI v Brně. Působí jako technický specialista informační bezpečnosti na Odboru kontroly NÚKIB. Jeho hlavní pracovní náplní je provádění metodických auditů a kontrol zaváděných technických bezpečnostních opatření dle Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. V mezičase se podílí na tvorbě budoucí legislativy v rámci novelizace NIS2 a věnuje se také problematice vyhodnocování logů.

Arnošt Sarvaš

Vedoucí oddělení řízení rizik kybernetické bezpečnosti

V současnosti pracuje jako vedoucí odboru řízení rizik kybernetické bezpečnosti ve Státní pokladně Centrum sdílených služeb, s. p., kde se svým týmem zajišťuje realizaci analýzy rizik a analýzy rizik předmětu veřejných zakázek.

Ondřej Nekovář

CISO, CDO

V současnosti pracuje jako CISO ve Státní pokladně Centrum sdílených služeb, s. p., kde se svým týmem zajišťuje kybernetickou a informační bezpečnost pro národní datové centrum resortu Ministerstva financí, prvek kritické informační infrastruktury. Další jeho rolí je Chief deception officer (CDO), kdy má na starosti strategický rozvoj prvků aktivní kybernetické bezpečnosti. Dále se specializuje na problematiku legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti, cloud computingu a aktivní obrany.

Lukáš Neduchal

Vedoucí oddělení certifikace osob

Lukáš má dvacetileté kombinované zkušenosti z oblastí auditu, změn obchodních procesů, IT poradenství, IT bezpečnosti, datových analýz a Business Intelligence a je certifikovaným auditorem kybernetické bezpečnosti. Po absolvování VUT Brno pracoval v letech 1997-2017 ve společnosti Ernst & Young. V současnosti působí jako Chief Advisory Officer a partner ve společnosti Emark a vedúci oddelenia certifikácie osôb v Kompetenčném a certifikačném centru kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) v Slovenské republice. Toto oddělení v současnosti certifikuje manažery a auditory kybernetické bezpečnosti v smyslu zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti, na základě certifikačního schématu akreditovaného v souladu s STN EN ISO/IEC 17024.

 

3. den

Vladimír Rohel

Ředitel sekce Bezpečnost

Pan Rohel je ředitelem sekce Bezpečnost v Národní agentuře pro komunikační a informační technologie, s.p. a má více než 25 let zkušeností s ICT a kybernetickou bezpečností v různých veřejných institucích. Svou kariéru začal jako učitel. V roce 1995 změnil zaměstnání a nastoupil na Generální štáb Armády České republiky na pozici IT administrátora. Po třech letech byl povýšen do pozice vedoucího ICT oddělení a podílel se na přípravě vstupu České republiky do NATO, za což byl vyznamenám Ministrem obrany. Od roku 2000 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí, kde mimo jiné pracoval na projektu českých víz. V letech 2003 až 2008 působil na Stálé delegaci České republiky při NATO v Bruselu jako osoba odpovědná za ICT a pracoval na českých velvyslanectvích v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku. Před svým jmenováním do současné funkce se v roce 2008 vrátil zpět do České republiky a nastoupil do Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) jako ředitel ICT. Od roku 2011 začal budovat kybernetickou bezpečnost v České republice a současně působil jako ředitel ICT. V roce 2012 byl jmenován do pozice ředitele Národního centra kybernetické bezpečnosti a v roce 2013 ukončil činnost ve funkci ICT ředitele NBÚ. V lednu 2017 pan Rohel opustil svou práci pro Národní bezpečnostní úřad a Národní centrum kybernetické bezpečnosti ČR a přešel do státního podniku NAKIT, s.p. na svou současnou pozici ředitele sekce Bezpečnost.

Pan Rohel je aktivní i mimo svou práci v NAKIT. Od roku 2009 je členem rady ředitelů AFCEA, členem pracovní skupiny Kybernetická bezpečnost AFCEA a členem soutěžního výboru Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti „Kybersoutez.cz“. Dále je členem Vědecké rady Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Vystupuje v médiích, přednáší a píše články s tématem kybernetické bezpečnosti.

Pavel Hejduk

Chief Information Security Officer (CISO)

Pavel se celou svoji profesní kariéru věnuje informační a kybernetické bezpečnosti v elektroenergetice. Má za sebou více jak 15let na pozicích security architect, security teamleader, CSIRT manager a CISO v dceřiných společnostech Skupiny ČEZ. Posledních 5 let zastává roli koncernového CISO v mateřské společnosti ČEZ. Pavel je držitel profesních certifikací CISM a CISSP.

Tomáš Foldyna

Nejvyšší státní zastupitelství

Státní zástupce od r. 2004, od r. 2019 působící na Nejvyšším státním zastupitelství jako vedoucí oddělení metodiky a zároveň jako národní korespondent pro kybernetickou kriminalitu. Hlavním úkolem je poskytování součinnosti národnímu členovi Eurojustu v daném segmentu kriminality. Zároveň je národní korespondent kontaktním bodem Evropské justiční sítě pro kyberkriminalitu.

Ondřej Filip

Výkonný ředitel

Od prosince 2004 je Ondřej Filip výkonným ředitelem sdružení CZ.NIC. Vedle toho působí jako předseda představenstva sdružení NIX.CZ (Neutral Internet Exchange), Euro-IX a člen představenstva IX-F (Internet eXchange Federation). Zároveň byl nedávno jmenován předsedou představenstva mezinárodního sdružení RIPE NCC, což je registr IP adres pro Evropu, Střední východ a postsovětské státy. Dále je členem prestižního Poradního výboru pro bezpečnost a stabilitu (SSAC). Organizace ICANN v roce 2022 jmenovala Ondřeje Filipa „strážcem klíče od Internetu“, je tedy jedním ze 14 důvěryhodných zástupců mezinárodní internetové komunity, kteří dohlíží na proces podepisování záznamů kořenové zóny.

Václav Stupka

Manažer, výzkumník

Mgr. Václav Stupka Ph.D. vystudoval obor právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde rovněž získal titul Ph.D. v oboru práva informačních komunikačních technologií. Odborně působí na centru CERIT Fakulty informatiky MU a Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU, kde se věnuje především problematice práva kybernetické bezpečnosti, kriminality a obrany a trestněprávním otázkám nakládání s elektronickými důkazy. Tuto problematiku rovněž vyučuje v rámci kurzů na Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém v Brně. Václav je rovněž jedním ze zakladatelů Národního centra kompetence pro kyberbezpečnost a ústavu Cybersecurity Hub. Podílel se na řešení mnoha národních i mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti podpořených v rámci národních i mezinárodních projektových schémat. Je rovněž členem nejrůznějších poradních a expertních skupin poskytujících konzultace a stanoviska veřejným i soukromým subjektům v ČR i EU.

Tomáš Krejčí

Náměstek ředitele

Tomáš Krejčí je absolventem oborů Manažerská informatika a Informační management na VUT v Brně. U Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost působí od jeho vzniku. Odborně se velkou část působení na NÚKIB zaměřoval na problematiku implementace zákona o kybernetické bezpečnosti a kontrole plnění povinností, které z něj vyplývají. Více jak dva roky byl na pozici ředitele odboru kontroly a od července tohoto roku se stal náměstkem ředitele, který řídí Sekci národního centra kybernetické bezpečnosti.

 

Petr Novotný

Ředitel Odboru kybernetických bezpečnostních politik

Petr Novotný pracuje na Národním úřadě pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde zastává funkci ředitele odboru kybernetických bezpečnostních politik. Pestrá agenda tohoto odboru zahrnuje oblast národních politik, přes mezinárodní aktivity a cvičení až po strategickou analytiku. Petr Novotný má rozsáhlé zkušenosti s přípravou a organizací rozličných typů cvičení kybernetické bezpečnosti jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Je absolventem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v oboru Bezpečnostní a strategická studia.

Martin Bednář

Ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu

Je ředitelem odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu Ministerstva průmyslu a obchodu. Má na starost koordinaci unijní agendy a českého předsednictví v Radě EU v rámci MPO. V letech 2016 až 2018 vedl oddělení práva EU. Zabývá se unijní politikou a právem EU, zejména vnitřním trhem EU včetně digitální legislativy. Je autorem odborných publikací na téma směrnice EU o službách a aplikace soutěžního práva EU na jednání Gazpromu na plynárenských trzích ve střední a východní Evropě.