Z minulých ročníků

Záznam z ročníku 2021

Záznam z ročníku 2020

Regulace využívání cloudových služeb – cloudová vyhláška

Adam Kučínský

Čtyři linie obrany proti informační agesi

Jakub Kalenský

Ransomware - poznejte kybernepřítele číslo 1

Jakub Alimov

Setkání s kybernenávistí u dětí a dospívajících

Marie Bedrošová

Kybernetický útok na významného zákazníka

Eliška Bartůšková, Jan Šlemr

Zkušenosti z řešení vzdáleného přístupu z mobilních zařízení

Martin Hlaváček

Praktické výsledky a využití projektu PROKI v CSIRT.CZ

Pavel Bašta

Anatomie ransomware útoku a detekce indikátorů kompromitace

Pavel Minařík

Použití tokenů jako nástrojů aktivní obrany

Ian Pohl, Ondřej Nekovář

Kybernetická bezpečnost v automobilovém sektoru

Tomáš Kulda

Proč ransomware funguje CyberCon 2020

Ondřej Ševeček

CyberCon 2020 Brno - Záznam Kulatý stůl

M. Feix, V. Žid, L. Kintr