Z minulých ročníků

Záznam z ročníku 2021

V roce 2021 proběhl 7. ročník konference CyberCon Brno 22. až 24. září v Brně v kině Scala. První den konference proběhl mezinárodní den, během nějž došlo k zahájení mezinárodního projektu na ochranu zdravotních zařízení s názvem Protecting the Healthcare Sector from Cyber Harm. Druhý den konference byl věnován nejnovějším trendům v oblastech, které jsou klíčové pro zajišťování kybernetické bezpečnosti. Třetí a závěrečný den konference CyberCon byl tradičně věnován novinkách v legislativě a regulaci v oblasti kybernetické bezpečnosti a obecně tématům, která se týkají činnosti NÚKIB.

Program

Videozáznamy a prezentace

EU Panel: NIS Directive and the NIS2 Proposal

Benjamin Bögel, Muriel Boix, Alisha Müller.

Panel 2: Cyber Law Toolkit

Kubo Mačák, Taťána Jančárková, Samuele De Tomas Colatin, Maria Tolppa

Panel 3: Quantum Computing

Rupert Ursin, Mário Ziman, Igor Jex.

Panel 4: Protecting the Healthcare Sector from Cyber Harm

Petr Novotný, Klara Jordan, Katerina Anna Magnna

Úvodní slovo 2. dne

Lukáš Kintr

Kdy přijde kryptokalypsa?

Jiřího Pavlů

Právní rámec kybernetické bezpečnost

Radim Polčák

AI v rukou útočníků - jak se připravit na nevyhnutelné

Martin Drašar

Kognitivní válčení

Kristina Soukupová

Bezpečnostní rizika IoT

Petr Matoušek

Kulatý stůl - Systém kybernetické bezpečnosti v ČR a nové výzvy, kterým čelí

Karel Řehka, Václav Žid a Jan Havránek

Novinky v oblasti regulace kybernetické bezpečnosti

Adam Kučínský

Problematika bezpečnosti DNS protokolu

Jan Ryneš

Neveřejná platforma NÚKIB pro sdílení informací

Jakub Veselý

Regulace využití služeb cloud computingu orgány veřejné moci

Martin Klumpar

Adversary Emulation - Ransomware

Ondřej Nekovář, Jan Pohl

Anatomie útoku "supply chain"

Pavel Minařík

Na co si dát pozor při implementaci požadavků vyhlášky o kybernetické bezpečnosti

Tomáš Mráz, Marek Mrkva

Panelová diskuze - Česká republika na cestě k technologické suverenitě?

Jan Hajný, Petr Vítek, Richard Malovič a Martin Faťun

Závěrečné slovo

Adam Kučínský

Záznam z ročníku 2020

Regulace využívání cloudových služeb – cloudová vyhláška

Adam Kučínský

Čtyři linie obrany proti informační agesi

Jakub Kalenský

Ransomware - poznejte kybernepřítele číslo 1

Jakub Alimov

Setkání s kybernenávistí u dětí a dospívajících

Marie Bedrošová

Kybernetický útok na významného zákazníka

Eliška Bartůšková, Jan Šlemr

Zkušenosti z řešení vzdáleného přístupu z mobilních zařízení

Martin Hlaváček

Praktické výsledky a využití projektu PROKI v CSIRT.CZ

Pavel Bašta

Anatomie ransomware útoku a detekce indikátorů kompromitace

Pavel Minařík

Použití tokenů jako nástrojů aktivní obrany

Ian Pohl, Ondřej Nekovář

Kybernetická bezpečnost v automobilovém sektoru

Tomáš Kulda

Proč ransomware funguje CyberCon 2020

Ondřej Ševeček

CyberCon 2020 Brno - Záznam Kulatý stůl

M. Feix, V. Žid, L. Kintr